Pri ulasku na naš sajt www.studiomaglovski.rs obavezni ste na poštovanje Politike privatnosti, koju smo kreirali da bismo vas obavestili o prikupljanju, obradi, korišćenju i objavljivanju podataka koje dostavljate prilikom posete našem sajtu.

Naš savet je da pažljivo pročitate Politiku privatnosti, jer posetom našem sajtu i njegovim internet stranicama saglasni ste sa karakterom naše Politike privatnosti. Ukoliko niste saglasni, možete u svakom momentu napustiti naš sajt.

Zadržavamo pravo da unosimo izmene u Politiku privatnosti, bez prethodne najave. Sve izmene ćemo na vreme objavljiviti na ovoj stranici, te prilikom sledeće posete našem sajtu proverite Politiku privatnosti. Datum kada je Politika privatnosti poslednji put ažurirana nalazi se na dnu stranice.


PRIKUPLJANJE PODATAKA
Korišćenjem stranica našeg sajta može doći do automatskog čuvanja određenih podataka, kao što su npr. kolačići (cookies). Kolačići su mali tekstualni fajlovi koji se čuvaju na vašem računaru i neophodni su radi bolje funkcionalnosti sajta.

U skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti obavezni smo da vas obavestimo o upotrebi kolačića i da obezbedimo vaš pristanak pre slanja istih. Korišćenjem stranica našeg sajta možete da pristanete na upotrebu kolačića ili da ih blokirate, pri čemu možete umanjiti funkcionalnost sajta.

Više informacija možete pročitati u našoj POLITICI KOLAČIĆA.


OBJAVLJIVANJE  I BEZBEDNOST PODATAKA
Studio Maglovski ne objavljuje podatke posetilaca sajta, niti ih ustupa trećim licima, osim ukoliko za to ne postoji potreba u skladu sa zakonom ili pravnim postupkom.

Studio Maglovski se obavezuje da će preduzeti sve dostupne mere bezbednosti, kako bi mogao da garantuje zaštitu vaših podataka.


OGLAŠIVAČI I LINKOVI KA DRUGIM INTERNET STRANICAMA
Na našem sajtu se mogu naći informacije i podaci, kao i linkovi ka internet stranicama trećih lica, koji će biti jasno označeni. S obzirom na to da nemamo nadzor nad takvim informacijama i podacima ili internet stranicama trećih lica, odričemo se bilo kakve odgovornosti u vezi sa sadržajem takvih internet strana.

Na našem sajtu se mogu naći oglašivači, koji će biti jasno označeni. S obzirom na to da nemamo nadzor nad sadržajem internet stranica oglašivača, odričemo se bilo kakve odgovornosti u vezi sa sadržajem internet stranica oglašivača.

Kako linkovi ka internet stranicama trećih lica, kao i oglašivači, ne podležu našoj Politici privatnosti, savetujemo vam da pročitate Politiku privatnosti svakog sajta koji posetite.


IZMENE POLITIKE PRIVATNOSTI
Zadržavamo pravo da unosimo izmene u Politiku privatnosti, bez prethodne najave. Sve izmene ćemo na vreme objavljiviti na ovoj stranici, te prilikom sledeće posete našem sajtu proverite Politiku privatnosti.


KONTAKTIRAJTE NAS
Molimo vas da nas kontaktirate na smaglovski@mts.rs ukoliko imate bilo kakva pitanja.