DIGITALNA ŠTAMPA

Za štampu formata 330 x 480 mm smo obezbedili digitalnu mašinu Xerox DocuColor 250.

Intenzivan i postojani otisak vam garantuje kvalitetnu štampu: plakata, vizit karti, flajera, nalepnica, cenovnika, itd.

Prednost digitalne štampe je što tiraž ne mora biti velik, a brzina izrade je “danas za sutra”.

Ovo su neki od naših radova iz domena digitalne štampe: