SOLVENT ŠTAMPA

Za štampu velikih formata izabrali smo najpoznatiju japansku marku Roland. Sam naziv štampača vam daje garanciju na kvalitet i postojanost otiska.

Uz pomoć ovog štampača širine 160 cm izrađujemo: plakate, PVC nalepnice, ceradna platna, meš platna (rupičasta cerada), auto grafiku, kanvas (umetnička) platna, Blue Back papir za bilborde, banere za roll up reklame,…

Za ceradno i meš platno format nije ograničen, jer smo obezbedili mašinsko spajanje i ojačavanje vaših reklama.